Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1997, 1998

Anmeldeordning for anden virksomhed end listevirksomhed

09-02-1998Vejledningen er udarbejdet til hjælp for kommunernes administration af anmeldeordningen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedr. anden virksomhed end listevirksomhed.Læs publikation