Miljøprojekt, 421, 1998

Vakuumventileringssager fra Oliebranchens Miljøpulje

14-12-1998I projektet beskrives erfaringerne fra de oprensningsprojekter, Oliebranchens Miljøpulje (OM) har foretaget ved hjælp af vakuumventilering. Rapporten beskriver følgende forhold: omfanget af forundersøgelser og tests der ligger til grund for dimensioneringen af anlæggene. Beskrivelse af anlæggene (antal boringer, filtersætning), drift af anlæggene (flowhastighed, vakuum, driftmetoder), målinger under oprensningerne, anvendte stopkriterier og krav til prøvetagning. Desuden beskrives rensningseffektiviteten.Læs publikation