Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1998

Punktkilder 1997

04-12-1998Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med Vandmiljøplanens overvågningsprogram. En gang om året udarbejdes en rapport med resultaterne af overvågningen med punktkilder. Punktkilderne er renseanlæg, særskilte industrielle udledninger, regnvandsbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 1997 af kvælstof, fosfor og organisk stof til vandmiljøet samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation