Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1998

Oprydning på forurenede lokaliteter - Appendikser

17-12-1998Appendikset beskriver en række forhold som supplement til oplysningerne i hovedbindet (Oprydning på forurenede lokaliteter). Det gælder en række standarddata til brug for risikovurderinger, eksempler på konkrete risikovurderinger i forhold til afdampning af stoffer, forurening af grundvandet og dannelse af lossepladsgas samt en overordnet fremgangsmåde til økotoksikologisk risikovurdering. Forhold omkring udførelse af borearbejde, prøvepumpning, udtagning af jord-, vand- og poreluftprøver samt geologisk bedømmelse er omtalt. Der angives økonomiske eksempler på omkostningerne ved forskellige afværgemetoder.Læs publikation