Miljøprojekt, 433, 1998

Økologisk råderum - en sammenfatning

18-12-1998Hvorvidt og hvordan kan økologisk råderum anvendes til at konkretisere bæredygtig udvikling gennem bl. a. opstilling af pejlemærker for den langsigtede ressourceanvendelse? Rapporten sammenfatter resultaterne fra 3 baggrundsrapporter, der beskriver undersøgelser af det økologiske råderum for ikke fornybare ressourcer, areal, fødevarer og skov.Læs publikation