Miljøprojekt, 426, 1998

Kortlægning og vurdering af storskrald

18-12-1998Rapporten beskriver en kortlægning og en vurdering af de eksisterende storskraldsordninger. Resultaterne kan anvendes i den kommunale og statslige planlægning. Kommuner, affaldsselskaber og Miljøstyrelsen, kan anvende resultaterne som redskab for tilrettelæggelsen af ordninger for indsamling og behandling af storskrald.Læs publikation