Miljøprojekt, 427, 1998

Kommunale affaldsplaner og -regulativer

23-12-1998

En tværministeriel arbejdsgruppe har vurderet tre alternative scenarier til basisscenariet, som svarer til den eksisterende regulering. De tre scenarier er henholdsvis prisloft-, mix- og licitationsscenarier. I prisloftsscenariet erstattes "hvile-i-sig-selv"-reguleringen af et prisloft, men den eksisterende regulering fastholdes. Mix-scenariet konkurrenceudsætter erhvervsaffaldet, mens kommunerne fortsat kan anvise husholdningsaffald til egne anlæg uden udbud. Anlæggene skal desuden opdele deres regnskaber for erhvervs- og husholdningsaffald.

I licitationsscenariet konkurrenceudsættes både husholdnings- og erhvervsaffald og anlæggene selskabsgøres. Licitationsscenariet, der svarer til forslaget i Vækstforum "Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence". I en samlet vurdering af fordele og ulemper ved de fire scenarier falder licitationsscenariet mest positivt ud. Mix-scenariet vil ligeledes medføre en række fordele, mens basis- og prisloftscenariet ikke kan anbefales som model for den fremtidige regulering.

Se bilag til rapporten herLæs publikation