Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1998

Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde

17-12-1998Branchen beskrives udviklingsmæssigt og metodemæssigt. Der gives anvisninger på mulige forureningskilder og forurenende stoffer på træimprægneringsgrunde i forhold til de anvendte imprægneringsmetoder. Der er en status på viden om træimprægneringsgrunde baseret på en erfaringsopsamling.Læs publikation