Vejledning fra Miljøstyrelsen, 10/1998

Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde

17-12-1998Branchen beskrives udviklingsmæssigt og metodemæssigt. Der gives anvisninger om mulige forureningskilder og forurenende stoffer på tjære/asfaltgrunde i forhold til den anvendte produktionsmetode. Der er en status på viden om tjære/asfaltgrunde baseret på en erfaringsopsamling.Læs publikation