Vejledning fra Miljøstyrelsen, 9/1998

Branchevejledning for forurenede garverigrunde

17-12-1998

Branchen beskrives udviklingsmæssigt og metodemæssigt. Der gives anvisninger om mulige forureningskilder og forurenende stoffer på garverigrunde i forhold til de anvendte garvemetoder. Der er en status på viden om garverigrunde baseret på en erfaringsopsamling.

Læs publikation