Vejledning fra Miljøstyrelsen, 11/1998

Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde

17-12-1998Vejledningen indeholder anvisninger og status over viden om forurening af grunde, hvor der har ligget eller stadig ligger nedgravede tanke til opbevaring af olieprodukter (benzinstationer, fyringsolietanke m.m.)Læs publikation