Miljøprojekt, 425, 1998

Afskæringskriterier for forurenet jord

01-12-1998I rapporten gennemgås problemstillingen omkring fastsættelse af afskæringskriterier for forurenet jord, herunder andre landes erfaringer med differentierede jordkriterier i forhold til arealanvendelse. Der skitseres nogle rammer for fastsættelse af afskæringskriterieværdier. I et bilag gennemgås stofferne arsen, bly; cadmium, nikkel, PAH og benz(a)pyren.Læs publikation