Miljøprojekt, 381, 1998

Miljøoptimering af rammevask ved serigrafi

21-08-1998

Formålet med projektet har været at beskrive og anbefale renere teknologier ved rengøring af serigrafirammer kaldet rammevask. Forbrug og emissioner af rammevaskkemikalier er kortlagt, og der er foretaget en farlighedsvurdering af kemikalierne. Forsøg har vist, at simple tiltag som f.eks. afskrabning af rammer kan reducere spildet til kloak væsentligt, og suppleres med recirkulering af skyllevand, fås endnu større reduktion. Der peges endvidere på mulige substitutioner af farlige kemikalier.

Læs publikation