Miljøprojekt, 392, 1998

Massestrømsanalyse for dichlormethan, trichlorethylen og tetrachlorethylen

21-08-1998

Det samlede forbrug af dichlormethan (DCM), trichlorethylen (TRI) og tetrachlorethylen (PER) var i 1995 for DCM ca. 480 tons, TRI ca. 815 tons og PER ca. 795 tons. Langt størstedelen tabes til luften. En væsentlig kilde til jord- og vandforurening kan være via nedbøren. Analysen viser, at stofferne primært anvendes som rene stoffer i industrien, men også i visse sammensatte produkter. Det er indtrykket, at der eksisterer alternative produkter til anvendelse i langt de fleste sammensatte produkter.

Læs publikation