Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1998

List of Undesirable Substances

18-08-1998

Stofferne på "Listen over uønskede stoffer" er stort set de samme som de, der indgik i den tilsvarende liste i Miljøstyrelsens debatoplæg "Status og perspektiver på kemikalieområdet" fra december 1996. I forhold til den tidligere udgave af listen er der for hvert enkelt stof tilføjet en række oplysninger, herunder oplysninger om hvilke aktiviteter der er i gang eller påtænkes igangsat for de forskellige stoffer/stofgrupper.

Læs publikation