Environmental Project, 406, 1998

Life Cycle Assessment of Packaging Systems for Beer and Soft Drinks : Energy and Transport Scenarios

27-08-1998

Rapporten er en del af en livscyklusvurdering, hvor potentielle miljøeffekter fra forskellige eksisterende og alternative emballagesystemer til øl og læskedrikke, påfyldt og solgt i Danmark, sammenlignes. Rapporten er en del af en livscyklusvurdering, hvor potentielle miljøeffekter fra forskellige eksisterende og alternative emballagesystemer til øl og læskedrikke, påfyldt og solgt i Danmark, sammenlignes. Denne delrapport handler om de anvendte energi- og transportscenarier.

Læs publikation