Et år med de grønne guider

01-04-1998

Grønne guider er lokale miljøvejledere ansat af lokale organisationer til at give folkeoplysning om mulighederne for at leve mere miljørigtigt. Den Grønne Fond yder 3-årige løntilskud til guiderne. Rapporten omhandler startåret for de 29 grønne guider. Den beskriver 4 udvalgte cases og diskuterer på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse styrker og svagheder og rejser en række spørgsmål om ordningens fremtid. Generelt vurderes ordningen positivt, ligesom det første år vurderes at være gået godt.

Læs publikation