Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 60/1997

Minimering af kemikalie- og vandudledning fra fotoprocesser i grafiske virksomheder

24-09-1997

BRANCHEBESKRIVELSE; Beskrivelse af branchens sammensætning; Udviklingstendenser : forventede omstruktureringer;

PROCESSER OG FORBRUG AF HJÆLPESTOFFER; Repro : trykkerier : reproanstalter : fremkalderprocesser : diffusionsmetoden : prøvetryk; Fremstilling af trykforme : offsettrykplader : serigrafi : flexoklicheer;

RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE; Udledte kemikalie- og spildevandsmængder;

FORBRUG AF KEMIKALIER OG IDENTIFICERING AF MILJØMÆSSIGE PROBLEMSTOFFER; Forbrug af kemikalier til presseprocesser i Danmark; Miljømæssige problemstoffer i forhold til kemikalie- og spildevandsudledning;

LØSNINGSMULIGHEDER, Eksisterende anlæg til vand- og kemikaliebesparelse samt minimering af udledninger; Anlægstyper; Udbredelse af anlæg til vand- og kemikaliebesparelse; Substitution af kemikalier;

FREMTIDSPERSPEKTIVER; Beskrivelse af den teknologiske udvikling;

KONKLUSION - DET VIDERE ARBEJDE; Behovet for igangsættelse af forsøg med spildevandsrensning; BILAG; Spørgeskemaer; Beregnede nøgletal

Læs publikation