Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1997

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø

17-09-1997Orienteringen angiver vurderingsmetoder for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø og beskriver, hvordan målinger af disse skal udføres. Der er foreslået grænseværdier på grundlag af den tilgængelige viden. Orienteringen giver desuden retningslinier for behandling af klagesager samt eksempler på udformning af vilkår i påbud m. v. De principielle muligheder for at dæmpe lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer omtales.Læs publikation