Miljøtema, 16, 1997

Vejen til rent vand

01-10-1997

Vores drikkevand er ikke alene truet af nitrat, men også af sprøjtemidler, klorede opløsningsmidler og andre organiske mikroforureninger. Denne udvikling skal nu vendes, bl.a. ved at holde grundvandet under skarpere observation. Dette Miljø-Tema er udarbejdet på grundlag af Miljøstyrelsens nye vejledning om boringskontrol på vandværker, og fortæller om hvordan man kan forbedre boringskontrollen i vandforsyningen.

Læs publikation