Vandmiljø-96

17-10-1997Vandmiljøplanen, som har været i kraft siden 1987, har til formål at nedbringe belastningen med kvælstof, fosfor og organisk stof til grundvand, vandløb, søer og havet. Resultaterne af planens overvågningsprogram er rapporteret siden 1990. I år er temaet miljøtilstanden i de danske fjorde. Der er således lagt særlig vægt på at beskrive fjordenes miljøtilstand og de faktorer, der indvirker herpå. Desuden gives en status for miljøtilstanden i det øvrige vandmiljø, ligesom der gøres rede for belastningsforholdene.Læs publikation