Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1996 ; Environmental review, 6/1996

Toxicological Evaluation and Limit Values for DEHP and Phthalates, other than DEHP

02-10-1997

Denne rapport præsenterer de humantoksikologiske vurderinger, der ligger til grund for fastsættelse af grænseværdier for di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) og andre phthalater end DEHP. Rapporten indeholder endvidere en kort beskrivelse af principperne for de toksikologiske vurderinger, der danner grundlag for grænseværdierne.