Orientering fra Miljøstyrelsen, 11/1997

Renere teknologi og genanvendelse i bygge- og anlægssektoren

17-10-1997Evalueringen omfatter i alt 120 renere teknologi- og genanvendelsesprojekter med en samlet bevilling på 101 millioner kr. fra Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi. Projekterne er iværksat inden for rammerne af Miljøstyrelsens "Delhandlingsplan for renere teknologi- og genanvendelsesindsatsen i bygge- og anlægssektoren 1993-97" og denne handlingsplans forløber.Læs publikation