Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1997; Environmental review, 6/1997

Recycling of Construction and Demolition Waste 1986-1995

08-10-1997

Rapporten sammenfatter resultaterne af de projekter, der med støtte fra Genanvendelsesrådet har været gennemført som led i den samlede danske genanvendelsesindsats på bygge- og anlægsområdet i perioden 1986-1995. Der tages udgangspunkt i indsatsens hovedområder, som er henholdsvis kortlægning, udvikling, demonstration og implementering.

Læs publikation