Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 75/1997

NOx-emissioner fra skibsmaskineri

30-10-1997Definition af skibsmaskineri; Udstødningsgassens indflydelse på miljøet; Regler for NOx-udledning fra skibe; Faktorer der har indflydelse på dannelse af NOx fra typisk skibsmaskineri; NOx-reducerede teknologier (primære og sekundære metoder)Læs publikation