Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 79/1997

Kortlægning af PVC i bygge- og anlægsaffald fra nedbrydning og renovering

30-10-1997GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER; INDHENTNING AF INFORMATION; Registrering af PVC i udvalgte byggerier; Registrering af PVC-affaldsmængder, nedbrydningsprojekt Bülowsvej; Registrering af PVC i andre bygninger m.v. : Tuborg (lager/kontor) : Sadolinhjørnet (butik/lager/kontor) : Tuborg (Kraftværk) : Lundegården (bolig) : Nansensgade 50 (etagebolig) : Smallegade 20 (etagebolig) : Hejrevej 26 (kontor) : ved Næsseskoven (enfamiliebolig); Producenter af PVC-produkter; Rådgivere/projekterende; Installatører; Nedbrydningsentreprenører; Skrothandlere; Affaldsbehandlere; BEHANDLING AF DATA; Sammenfatning af PVC-registreringer og udledning af nøgletal; Bygningsdata og PVC-registreringer fra tidligere undersøgelser; Sammenligning af PVC-data fra tidligere og nye undersøgelser; Dominerende PVC-produktgrupper i : byggeriet : anlæg; ESTIMERING AF PVC-AFFALDSMÆNGDER; Eksisterende bestand af bygninger; Opstilling af model for PVC-affaldsstrømme; PVC-affaldsmængder fra nedbrydning : nedbrydning af : boliger : erhvervsbygninger : øvrige bygninger : samlede PVC-mængder for nedbrydning; PVC-affaldsmængder fra renovering : renovering af : boliger : erhvervsbygninger : øvrige bygninger : samlede PVC-mængder fra renovering; PVC-mængder i anlægsaffald; Samlet skøn over PVC-mængder; Affaldsstrømme og genanvendelse af PVC : El-installationer : rør : bygningselementer : gulvbelægning : affaldsstrømme fra nedbrydning og renovering : spild ved nyinstallation : genanvendelse af PVC : forbrænding og deponering; Usikkerhedsvurdering : aktivitetsniveau : enhedsmængder : usikkerhed vedr. mængder : øvre og nedre grænser; FORSLAG TIL FREMTIDIG INDSATSLæs publikation