Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 74/1997

Kilder til AMPA

17-10-1997PHOSPHONATERS FUNKTION OG ANVENDELSE; ATMP; EDTMP; HDTMP; DTPMP; Anvendelse; Forbrug i Danmark; GLYPHOSAT; BILAG; Virksomheder, der er i forbindelse med denne undersøgelse; Miljømæssige nøgledata og CAS nr. for de undersøgte phosphonater; AMPA's strukturformelLæs publikation