Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1997

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1996

08-10-1997I forbindelse med opgaveomlægningen på affaldsdepotområdet pr. 1. juli 1996 (lov nr. 396 af 22. maj 1996) blev Depotrådet nedsat, og det blev bestemt, at rådet skulle afgive en årlig redegørelse til miljø- og energiministeren. Denne redegørelse beskriver amternes arbejde med depotopgaven i 1996 og amternes planlagte aktiviteter for 1997. Redegørelsen giver et overblik over den samlede indsats på området.Læs publikation