Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 72/1997

Aggersund Dybdekridt

27-10-1997

RÅSTOFUNDERSØGELSER; BESKRIVELSE AF PILOTANLÆG : indvinding : opslæmning : separation : afvanding; Stop for forsøgskørsler; RÅKRIDTINDVINDING; Metoder til indvinding; Dredgerens opbygning og arbejdsmetode; Forsøgskørsler med dredgeren; SEPARATIONSPROCES; Rensning af dybdekridtet for flint : valg af hydrocyklon som separationsmetode; Rensning af dybdekridt : jernsulfider-oxider : lerpartikler : klorider; AFVANDINGSPROCES; Valg af afvandingsmetode : afvanding ved hjælp af : dekanter : sedimentation : vakuumfilter : højtrykspresse; Optimering af afvandingsmetode : optimering af pressecyklus : valg af duge; Hovedresultater fra optimering fra membranfilterpresse; BESKRIVELSE AF FÆRDIGPRODUKT; FORSØG PÅ AVEDØREVÆRKET; FORSØG PÅ KARLSHAMN KRAFTVÆRK; dankalk a/s' CRUMBLES PÅ SØNDERJYLLANDS HØJSPÆNDINGSVÆRK; SAMMENFATNING; Miljømæssige konsekvenser ved indførelse af ny teknologi; Energimæssige og økonomiske betragtninger; Fremtiden for crumbles : fremtidige forsøg : graveplan for dredgeren : dybdekridtets fremtidige afsætningsmuligheder; BILAG; Boreprofil B9; Resultater fra forsøg med hydrocykloner; Forsøg med LAROX-højtrykspresse; Forsøg med Svedala-presse; Totalanalyse for crumbles

Læs publikation