Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • NOx-emissioner fra skibsmaskineri

  Publiceret 30-10-1997

  Definition af skibsmaskineri; Udstødningsgassens indflydelse på miljøet; Regler for NOx-udledning fra skibe; Faktorer der har indflydelse på dannelse

 • Kortlægning af PVC i bygge- og anlægsaffald fra nedbrydning og renovering

  Publiceret 30-10-1997

  GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER; INDHENTNING AF INFORMATION; Registrering af PVC i udvalgte byggerier; Registrering af PVC-affaldsmængder, nedbrydningsproj

 • Nordic interlaboratory test

  Publiceret 30-10-1997

  FEATURES OF THE INTERLABORATORY TEST; STATISTICAL DATA TREATMENT; ANNEXES; List of participants; Sample preparation; Laboratory results : outliers and

 • Renseforanstaltninger på dambrug

  Publiceret 27-10-1997

  Beskrivelse af de undersøgte dambrug : Høghøj Dambrug : Rebstrup Fiskeri : Buderupholm Dambrug; Metoder : udtagning af prøver : feltmålinger; Recipien

 • Aggersund Dybdekridt

  Publiceret 27-10-1997

  RÅSTOFUNDERSØGELSER; BESKRIVELSE AF PILOTANLÆG : indvinding : opslæmning : separation : afvanding; Stop for forsøgskørsler; RÅKRIDTINDVINDING; Metoder

 • Kilder til AMPA

  Publiceret 17-10-1997

  PHOSPHONATERS FUNKTION OG ANVENDELSE; ATMP; EDTMP; HDTMP; DTPMP; Anvendelse; Forbrug i Danmark; GLYPHOSAT; BILAG; Virksomheder, der er i forbindelse m

 • Renere teknologi og genanvendelse i bygge- og anlægssektoren

  Publiceret 17-10-1997

  Evalueringen omfatter i alt 120 renere teknologi- og genanvendelsesprojekter med en samlet bevilling på 101 millioner kr

 • Vandmiljø-96

  Publiceret 17-10-1997

  Vandmiljøplanen, som har været i kraft siden 1987, har til formål at nedbringe belastningen med kvælstof, fosfor og organisk stof til grundvand, vandl

 • Use of Waste Products in Agriculture

  Publiceret 16-10-1997

  Der er opstillet forslag til afskæringsværdier for beskyttelse af dyrkede afgrøder, jordens funktion som dyrkningsmiljø og kontaminering af de dybere

 • Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1996

  Publiceret 08-10-1997

  I forbindelse med opgaveomlægningen på affaldsdepotområdet pr. 1. juli 1996 (lov nr. 396 af 22

Søg i arkivet