Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 32; Pesticides Research, 32, 1997

Skylark Reproduction in Pesticide Treated and Untreated Fields

21-11-1997

Rapporten omhandler pesticidbrugs effekt på reproduktionen hos sanglærker, der yngler i danske vårbygmarker. Undersøgelsen viser, at et større antal klækkede æg og udfløjne unger produceres i usprøjtede marker sammenlignet med sprøjtede marker primært som resultat af en højere kuldoverlevelse. Derudover var redesuccesen også meget påvirket af vejret. Fødemængden var størst på usprøjtede marker og det foreslås, at lavere reproduktion på sprøjtede marker kan skyldes en mindre fødemængde, der resulterer i færre succesrige yngleforsøg.

Læs publikation