Orientering fra Miljøstyrelsen, 12/1997

Rådets årsberetning 1996

05-11-1997

Rådet har i 1996 behandlet 81 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 36 ansøgninger om tilskud til affalds-/genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 51,9 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 21,5 mio. kr. til affalds-/genanvendelsesprojekter. Desuden blev der bevilget 27,0 mio kr. i tilskud under programmet for rådgivning om miljøspørgsmål og arbejdsmiljø til mindre virksomheder. Projekterne omfatter bl. a. miljøstyring, renere teknologisamarbejde mellem myndigheder og virksomheder, databehandling, erhvervsaffald og arbejdsmiljø.

Læs publikation