Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder

01-11-1997PROGRAMMET MILJØSTYRING OG MILJØREVISION I DANSKE VIRKSOMHEDER; Tilskudsordningen; Miljøstyringsrådets virke; Midtvejsevalueringens tilrettelæggelse og indhold; DANSKE VIRKSOMHEDERS ERFARINGER MED MILJØLEDELSE; Resmumé af undersøgelsen; Spørgeskemaundersøgelsen; Virksomhedernes organisering af miljøindsatsen; Virksomhedernes miljøpræstationer; Virksomhederne kendskab til og brug af miljøledelse; Produktorienteret miljøpolitik; Motiver bag virksomhedernes miljøindsats; Virksomhedernes viden og netværk; Faktorer med indflydelse på holdninger og erfaringer; BRANCHEORIENTEREDE INDSATS; 5 undersøgte branchepakker : plastindustrien i Danmark : tekstil- og beklædningsindustrien : jern- og metalindustrien : engroshandel : agroindustrielle sektor : tværgående vurdering af branchepakkerne; Spredning af viden om programmet og branchepakkerne : udvalgte virksomheder i spredningsundersøgelsen : virksomhedernes forudsætninger for miljøledelse : virksomhedernes kendskab til programmet : virksomhedernes kendskab til branchepakkerne; Erfaringerne fra virksomheder, der deltager i branchepakker : deltagende virksomheders hidtidige miljøindsats : virksomhedernes arbejde med miljøledelse : virksomhedernes deltagelse i brancheprojekterne; Miljøcertificerede virksomheders erfaringer : miljøcertificerede virksomheder og deres forhold til programmet : miljøcertificerede virksomheders erfaringer med miljøledelse; GENERELLE PROJEKTER; Projektansvarliges erfaringer; Gennemgang af sagsakterne; Gennemgang af projekterne : udvikling af uddannelser : generel information : generelle værktøjer og metoder : vurdering af projekterne; Brugernes vurdering af de generelle værktøjer; PROGRAMMETS ADMINISTRATION; Målsætninger, princippper og prioriteringskriterier; Virkemidler og tværgående koordinering; Audit af sagsbehandlingen; Sagsbehandlingstider : vurdering af sagsbehandlingstiderne; MIDTVEJSEVALUERINGEN - KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER; Kortlægningen; Politikker, målsætninger og mål; Handlings- og forbedringsplaner; Gennemførelse af aktiviteter; Vurdering af resultaterneLæs publikation