Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1997

Lokale miljøindikatorer - et redskab til måling og synliggørelse af miljøindsatsen

28-11-1997

Vejledningen viderebringer råd og erfaringer om, hvorledes synliggørelse af miljøpræstationer ved hjælp af miljøindikatorer kan medtages i planlægningen af mange af de miljøtiltag, som udføres i miljøforvaltningerne. Vejledningen beskriver en model, efter hvilken miljøindikatorer til synliggørelse af miljøpræstationer kan planlægges og udformes. Desuden gives en række eksempler på praktisk anvendelse af miljøindikatorer, som alle er beskrevet ved hjælp af den viste model.

Læs publikation