Orientering fra Miljøstyrelsen, 14/1997; Environmental Review, 14/1997

Evaluation of the Cleaner Technology Programme 1987-1992

24-11-1997

Rapporten beskriver en uafhængig evaluering af Udviklingsprogrammet for renere teknologi 1986-1989 og Handlingsplanen for renere teknologi 1990-1992. Hovedvægten i evalueringen er lagt på at vurdere resultatet af teknologiudviklings- og -implementeringsprojekter, at undersøge spredningen af de udviklede renere teknologier inden for 6 brancher samt at vurdere det samlede program og dets effekter, herunder især miljøeffekter og i mindre omfang effekter i form af beskæftigelse, miljøeksport, opbygning af dansk know-how m.m.

Læs publikation