Miljøprojekt, 367, 1997

Emissioner fra skibe i danske farvande 1995-1996

03-11-1997Rapporten indeholder en registrering af røggasemissioner fra skibes motorer ved passage af og sejlads i dansk farvand. Rapporten belyser emissionsforholdene omkring skibes udledning af faststof, NOX, CO2, CO, SO2, TOC og PAH fra skibes hoved- og hjælpemotorer. Emissionerne er fordelt på 4 hovedgrupper af skibe: færger, handelsskibe, erhvervsfiskeskibe og lystfartøjer.Læs publikation