Denmark's 2. National Communication on Climate Change

27-11-1997"Denmark's Second National Communication on Climate Change" er den anden danske rapport indsendt til klimakonventionens sekretariat. Rapporten indeholder dokumentation for, at Danmark kan opfylde klimakonventionens forpligtelser med hensyn til udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montrealprotokollen.Læs publikation