Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1997

Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder

26-11-1997Vejledningen fastlægger en beregningsmetode for den støj, der opstår ved bl. a. skydning med tunge våben i forsvarets øvelsesområder. Derved kan man på grundlag af den beregnede støj afgrænse den støjbelastede zone omkring skyde- og øvelsesområdet. Grænsen (55 dB) for støjkonsekvensområdet, der fastlægger hvor der må bygges boliger, er som for vej-, tog- og flystøj valgt svarende til, at kun ca. 10% af en støjramt befolkning ved denne grænseværdi vil føle sig stærkt genereret.Læs publikation