Orientering fra Miljøstyrelsen, 15/1997

Afgørelser og domme

28-11-1997Afgørelser og domme er rettet mod miljørettens praktikere, lokale forvaltninger, politi- og anklagemyndighed osv. Publikationen indeholder referater af afgørelser og udtalelser fra Miljøstyrelsen, Miljøklagenævnet, Ombudsmanden, amter og kommuner, tilsynsråd og andre relevante instanser, samt referater af både civile og strafferetlige domme. "Afgørelser og domme" afløser den tidligere publikation "Miljøstraffesager".Læs publikation