Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 77/1996, 1997

Woodshot

03-03-1997INDLEDENDE SCREENING; MILJØ; Effekt på det ydre miljø; Giftvirkning, afgivelse af lugt eller smag ved tilberedning af vildt; Problemer for vildt. Forgiftning eller sygdom ved anskud, problemer i fordøjelse ved indtag; JAGT OG JÆGER; Ballistik; Formstabilitet; Vægtfylde; Skader på bøsseløb; Pris; Strategisk følsomt materiale; HAGLENES BETYDNING FOR TRÆINDUSTRIEN; Finérbarhed; Høvling af parketstave; Misfarvning; FABRIKATION; Produktionsteknik; Opbevaringsproblemer; Arbejdsmiljø; PATENT; BILAG; Jørgen Larsen : Screening af TPX og PA 12; Kenneth Haugshøj : GC.MS screeningsanalyse af 2 typer plasthagl samt andekød og andefedt for indhold af flygtige organiske komponenter; Navne på jægere og observatører ved jagter på Ålholm Gods 28. september 1995 og Vennerslund 15. november 1995; Fotos af skulderblade fra svin indstøbt i gel; Bent Keller : Notat vedr. resultater af prøvefinér-skrælninger af træ med indlejrede Woodshotmaterialer, 14. juni 1994; Bent Keller : FinértestsLæs publikation