Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/1997

Synliggørelse af produkters miljøegenskaber

07-03-1997INTRODUKTION AF QFD; Interessentanalyse : kortlægning af : køleanlæggets forventede livsforløb : interessenter i alle livsforløbets faser; Interview; Analyse af udsagn; Kvantitativ analyse; Livscyklusscreening; Identificere og vægte relationer; Vurdering af løsningsalternativer; METODEKONCEPT; KONKLUSION; Videreudvikling i et hovedprojektLæs publikation