Scientific Symposium on the North Sea Quality Status Report 1993, 18-21 April 1994, Ebeltoft, Denmark

05-03-1997

Hensigten med det videnskabelige symposium om 1993 Nordsø statusrapporten var at bringe videnskabsfolk, administratorer samt industri- og miljøorganisationer fra alle Nordsølandene sammen for at gennemgå supplerende informationer til statusrapporten og diskutere denne og dens mulige konsekvenser. Symposieprogrammet omfattede 8 sessioner med mundtlige præsentationer, en posterudstilling om de subregionale rapporter og en posterudstilling med individuelle præsentationer.

Læs publikation