Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1997

Renere teknologi i busselskaber

01-03-1997

GENBRUG AF VASKEVAND; Anvendelse af regnvand som tilskudsvand; Indhentning af viden og erfaringer om genbrug af vaskevand : tidlige genbrugsanlæg i HT-området : Odense Bytrafiks genbrugsanlæg : Hjørring Privatbaners genbrugsanlæg : HT/Busdivisionens genbrugsanlæg i Ballerup; Kravspecifikationer og skitse af anlægskoncept; Tilbud på genbrugsanlæg; Engelsk genbrugsanlæg (fabrikat Atlantis); Genbrugsanlægget på Århus sporvejes station SYD : driften af genbrugsanlægget på station SYD : undersøgelse af det recirkulerede vand : vandbesparelser ved genbrug af vaskevandet på station SYD : økonomi for genbrugsanlægget på station SYD; MOTOROLIE OG KØLERVÆSKE; BEGRÆNSNING AF BRÆNDSTOFFORBRUGET; Kurser og kørselscomputere; Lavere rullemodstand; Andre muligheder for brændstofbesparelser; AFFALD; erfaringsudveksling og videnindhentning, Specielle affaldstyper; SUBSTITUTION AF RENGØRINGSMIDLER; NØGLETAL FOR TRAFIKSELSKABER; BILAG; Hjørring Privatbaners genbrugsanlæg; Skitse til genbrugsanlæg; Genbrugsanlægget station SYD, Århus sporveje; Nøgletal for Station NORD, Århus sporveje og driftsområde Ryvang, Bus Danmark A/S

Læs publikation