Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/1997

Perspektiver for elbiler i Danmark

17-03-1997Denne orientering belyser den nuværende status for elbiler og de udviklingsperspektiver, der tegner sig for de kommende 10-15 år. Rapporten belyser de miljø- og energimæssige perspektiver ved en større udbredelse af elbiler i Danmark. Elbilens fordele opnås især i bytrafik, hvor lokal luftforurening undgås, støjen reduceres, og hvor energiforbruget er lavt. Elbilens energieffektivitet og rækkevidde vil kunne forbedres væsentligt og vil muliggøre en effektiv anvendelse af vedvarende energi i transportsektoren.Læs publikation