Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 68/1996, 1997

Øget genbrug af vand i papirindustrien

03-03-1997BRDR. Hartmann A/S - PRODUKTIONSBESKRIVELSE; VANDSYSTEMET PÅ FABRIKKEN; Vandflow : vand ind : vand ud; Karakterisering af vandtyper : vandtyper i produktionen : recirkulerbare vandtyper; Karakterisering af opløst COD's omsættelighed; Råvarens indhold af opløselige stoffer : COD-bidrag fra råvaren : mineraler fra råvaren og proceskemikalier; BEHANDLINGSMULIGHEDER TIL OPGRADERING AF VANDSTRØMMENE; Biofilterforsøg : biofiltrering : pilotanlæg : biofilterpilotforsøgsresultater : biofilterpilotforsøgskonklusioner; Membranfiltrering : laboratorieforsøg : pilotforsøg : konklusioner af membranfiltreringsforsøgene; SCENARIER FOR ØGET VANDGENBRUG; Kritiske punkter for øget genbrug : driftsrutiner og styring af vandforbruget : opgradering til bagvandskvalitet; Scenarieovervejelser; Uændret vandforbrug - nuværende situation; Scenarie 0 - aktiv slamanlæg; Scenarie 1 - central opgradering; Scenarie 2 - decentral opgradering; Scenarie 3 - membranfiltrering; KEMIKALIEVURDERING, Indholdsstoffer i returpapir; anvendte råvarer og kemikalier; Opstilling af massestrømme for indholdsstoffer i returpapir og kemikalier; Biocid og mulige biocider; MILJØVURDERING AF SCENARIER TIL VANDBEHANDLING; UMIP-metoden; Miljøvurderingens målsætning; Følsomhedsvurdering : membranfiltrering kontra vandindvinding; BILAG; LivscyklusvurderingLæs publikation