Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 76/1996, 1997

Middelfart støjkortlægning koblet med GIS/BBR

07-03-1997DEN FÆLLES NORDISKE STØJBEREGNINGSMODEL; Vejstrækninger og vejbelægninger; Trafikmængde; Trafiksammensætningen; Hastighedskorrektion; Afstandsdæmpningen; Terrændæmpning; Skærmdæmpning; Vegetationsdæmpning; Andre korrektioner : vinkelområde : skærmtykkelse : vejstigninger : kort afstand til vejen : refleksioner fra vertikale mure : gentagne refleksioner i : gaderum : sidegader : refleksioner i gårdrum : skærmning i spredt bebyggelse : facadeisolering; DIGITALE KORTDATA; TRAFIKOPLYSNINGER; OPLYSNINGER FRA BBR; PRÆSENTATION AF BEREGNINGSMODELLEN; KORTLÆGNINGSRESULTATER; PERSPEKTIVER; BILAG; BeregningsforudsætningerLæs publikation