Miljøprojekt, 348, 1997

Metoder til reduceret kemikalieanvendelse i skov

05-03-1997Projektet vedrører en undersøgelse af de produktions- og vegetationsmæssige konsekvenser ved begrænset ukrudtsbekæmpelse samt vurdering af de redskabsmæssige muligheder under forskellige terrænforhold. Med båndsprøjtning kan man opnå en reduktion i herbicidforbruget til omkring 1/3. Dette må dog suppleres med yderligere behandling med 1-2 års mellemrum. Båndsprøjtning medfører en øget arbejdsindsats, der næppe opvejes af besparelsen på herbicidudgifterne.Læs publikation