Miljøprojekt, 353, 1997

Mekanisk renholdelse af kulturer plantet på agerjord

24-03-1997Renholdelse af nyplantede trækulturer på tidligere agerjord med 3 forskellige harvetyper er sammenlignet med kemisk bekæmpelse og ubehandlet kontrol. Forsøgene viste, at det er muligt at sikre overlevelsen og væksten af kulturerne med mekanisk rensning. De kemisk rensede kul- turer havde større højdevækst end de øvrige. Intet i resultaterne indikerer, at mekanisk renholdelse ikke i fremtiden vil kunne gennemføres økonomisk forsvarligt. Metoderne kan forbedres ved udvikling af redskaber, som kan klare større ukrudt.Læs publikation