Miljøprojekt, 351, 1997

Hygiejniske aspekter ved behandling og genanvendelse af organisk affald

24-03-1997I dette måleprogram er undersøgt den nuværende status for smitstofreduktion på en række renseanlæg og komposteringsanlæg. Undersøgelsen inkluderer de i Danmark mest udbredte metoder samt de metoder, der forventes at være særligt effektive i forbindelse med smitstofreduktionen.Læs publikation