Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 28, 1997

Fouragerende fugles udnyttelse af ukrudtsfrøpuljen

24-03-1997I projektet er der udviklet en praktisk volieremetodik, der kan anvendes til at belyse agerhønens fourageringsadfærd kvalitativt og kvantitativt. En række estimater for konsumtion blev opnået, ligesom fuglenes døgnrytme blev belyst. Agerhønens rolle i ukrudtsfrøpuljens dynamik blev kun delvist belyst, da de anvendte marker havde et stort indhold af spildkorn, som blev foretrukket.Læs publikation